top of page

איסטהרה  קומדיה בשלוש מערכות [פורסם ב'בדרך' 1932].

אמנון ,מחזה בשלוש מערכות [פורסם בוורשה ב'תחומים רבעון לביטוי עברי' 1937/1938].

אנו חיים ומתים, דרמה לירית בשלושה פרקים [ הוצאת 'אחיספר' וורשה-ברלין  פורסם 1907[, תמונה מתוך המחזה 'החמה,החמה' הוצגה במסגרת 'נשף בראשית' ההצגה הראשונה של תיאטרון הבימה במוסקבה בבימוי יבגני ווכטנגוב ,8 באוקטובר 1918.

https://benyehuda.org/read/34321

שניים עשר הראשונים

ברטט לב חיכינו ל"נשף בראשית" של "הבימה". עיני מוסקבה האמנותית, סלתה ושמנה היו נשואות לנשף זה. בערב סתיו קודר התאספנו באוהל הצנוע והאינטימי, המרופד אפורות - אמנים, סופרים, אנשי ציבור. הלבבות דופקים בקרב דממת ההוד הנסוכה בחלל והפנים רציניים מרוכזים. והנה הורם המסך, צלילים שקטים וקצובים, ניבים עבריים מצורפים מלטפים את האוזניים - וגל חם נתגלגל אל תוך האולם. היה אז חג הניצחון הראשון [...] ווכטנגוב היה מאושר ממש וצמח התהלך אחוז חדוות הניצחון. רובינא הייתה רצינית ושקטה וסימפטית כל כך בחיוכה הנלבב וגנסין עם ההומור העוקצני במקצת היה נוח ומפויס. והכל הואר באותו ליל שימורים שלאחר "נשף בראשית" באור הניצחון. ועוד הרבה ימים אחר כך, בימי הענות והמצוקה, היו חבויים בלב אותה חגיגיות ואותו קסם של הניצחון הראשון ב"נשף בראשית" של "הבימה".

המחזות

איוב, טרגדיה תנכ"ית , בשלוש מערכות [נדפס בגטו וורשה יוני 1941].

איוב, טרגדיה תנכ"ית , בשלוש מערכות [נדפס בגטו וורשה יוני 1941].

מסביב לירושלים- הרועים/ ארום ירושלים, מחזה בשלוש מערכות [תורגם ליידיש עם שינויים מן המחזה 'הרועים' 1941].

רשימת הדמויות במחזה 'מסביב לירושלים' בכתב ידו של קצנלסון

רשימת הדמויות במחזה 'מסביב לירושלים' בכתב ידו של קצנלסון

מסחר/ האנדל, מונולוג בחרוזים ביידיש [נכתב בגטו וורשה 1941].

על נהרות בבל, מחזה תנכ"י [נכתב בגטו וורשה 1941], המחבר קיים ערבי קריאה של המחזה בגטו, נערכו חזרות ,אך המחזה מעולם לא הוצג.

עם דמדומי הערב, פואמה דרמתית במערכה אחת [הדפסה ב'השילוח' 1907].

פאטימא, פואמה דרמתית 1920, הוצגה בתיאטרון קמינסקי בוורשה וכאופרה ע"י מוריס שוורץ בניו יורק.

אחשוורוש מלך טיפש, קומדיה בחרוזים במערכה אחת

https://benyehuda.org/read/32005

באהל, מחזה תנכ"י [פורסם ב'המרכז' וורשה 1919-20]

https://benyehuda.org/read/13951

בחורים, קומדיה באקט אחד [הוצאת 'ספרות'  וורשה  1910 הוצג ביידיש בתרגום המחבר].

בין הרועים, חיזיון  במערכה אחת [פורסם ב'אחדות העבודה' כרך ג' 1911].

במצבאה הראשית, מחזה פנטסטי-סוריאליסטי לא מגובש מבחינה מבנית ועלילתית ,ללא סיום ,המתאר את היטלר ואנשיו במפקדה במאבקם כיורשיו של 'עמלק' ב'יהודי הנצחי'. נכתב במחנה ויטל 1943-4 [פורסם בקובץ 'כתבים אחרונים' כרך חמישי, בעריכת מנחם דורמן, בית לוחמי הגטאות והוצאת הקיבוץ המאוחד 1956].

דעקאדנט, אברהם ברג, קומדיה במערכה אחת [הדפסה ב'העולם' 1909] הוצגה על ידי להקת פרץ הירשביין.

המעגל, קומדיה בשלוש מערכות [הוצאת 'ספרות' וורשה 1910] הוצג ביידיש בתרגום המחבר על ידי להקות שונות בלודז' וערים אחרות.

המתמיד וצילו ,תמונה מחיי הישיבה [פורסם ב'דבר' 1935].

הנביא ,חיזיון בשלוש מערכות, נכתב במשך שבע שנים [פורסם כספר בלודז' 1909].

חניבעל, מחזה היסטורי בג' הופעות (יסודתו במאורעות עמים), נכתב במלון פרובידנס, מחנה ויטל 25.5-30.6.1943 [על עמודו הראשון של המחזה כותב קצנלסון: "איני יודע אם את שני החלקים האחרונים של הטרילוגיה 'חניבעל', שישתקף בו הכל...אינני יודע אם אספיק. אני מרחף עם בני ועם השארית הקטנה בין החיים ובין המוות"].

יעקב ועשיו / יעקב און עשו ,מחזה בחרוזים [פורסם ב'עולמי'1938] תרגום ליידיש בגטו 1940.

מכירת יוסף, דרמה בשלושה אקטים [פורסם בהוצאת 'מיקרא' וורשה 1909].

מנדלי עם הקבצנים, גרוטסקה במערכה אחת [פורסם ב'דבר' 1936].

Anchor 1

תרשיש, מחזה בשלוש מערכות [פורסם בהמשכים ב'שטיבל' ניו יורק בעריכת י.ד. ברקוביץ  1920] תורגם לעברית בידי המחבר, תורגם לפולנית 1923 ופורסם בוורשה. הוצג ביידיש בתיאטרון בניו יורק1921.

התיאטרון הזה הוא על החיים ועל תקווה

קריקטורות, דרמה בשלוש מערכות [הדפסה ב'השילוח'1908]הוצג ביידיש בתרגום המחבר ע"י רודולף זסלבסקי ברוסיה, טייטלמן בלודז' ולהקה בווילנה.

 דף הפתיחה מתוך המחזה קריקטורות ביידיש

 דף הפתיחה מתוך המחזה קריקטורות ביידיש

bottom of page