top of page

זהו ציווי מוסרי ללמד ולזכור את השואה ואת המסורת המשגשגת ומלאת החיים של הקהילות היהודיות באירופה לפני מלחמת העולם השנייה.

בל נשכח שהמשטר הנאצי לא רק פעל להשמדת העם היהודי אלא ביקש גם למחוק כליל כל זכר לתרבות העשירה שלו ולתרומתה העצומה לאנושות עולה. אל מול איום ההשמדה, אמנים יהודים כמו גם אנשים רגילים הפגינו אומץ וגדלות יוצאי דופן בכך שהמשיכו לבטא את רגשותיהם וחוויותיהם בכתב ובאמצעות אמנויות המופע השונות.

בזמן שאחרוני הניצולים והעדים של אותם זמנים איומים עוברים מן העולם, עלינו להבטיח שהמורשת של אלו שנספו ממשיכה לעבור הלאה אל הדורות הבאים. בעוד שרידי החיים היהודיים, טרום מלחמת העולם השנייה, נופלים אל תהום הנשייה, החינוך והתרבות הופכים חיוניים במלאכת שימור הזיכרון ובמתן האפשרות עבור הדורות הבאים ללמוד מן העבר. במסגרת המשימה האצילית הזו, לתיאטרון ולאמנויות הבמה יש פוטנציאל ייחודי בתרגום עובדות היסטריות ותחושות אנושיות לשפה הבינלאומית של היצירתיות.

זוהי מחויבותו של אונסק"ו. אנו עובדים עם מגוון רחב של משתפי-פעולה על מנת להבטיח שההיסטוריה והמורשת העולמית של השואה נלמדות בבתי הספר כתרומה לשימור הזיכרון של הפרק הארור הזה בהיסטוריה האנושית וכתרומה לחינוך לתרבות של שלום ולתרבות נטולת אלימות. כהוקרה לנושאים אלו, אונסקו השיקה שורה של פרויקטים בנושא חינוך לזיכרון השואה הכוללים, בין היתר, הפצה של חומרים פדגוגיים, קיום כנסים והשתלמויות בכל רחבי העולם על מנת שקובעי מדיניות, מחנכים כמו גם התלמידים עצמם, יבינו את חשיבות ההתמודדות עם נושא זה.

התיאטרון הזה
הוא על החיים ועל תקווה

מכתב הוקרה של מנכלי"ת אונסק"ו הגב' אירינה בוקובה למוטי סנדק לרגל השקת המוזיאון און-ליין של התיאטרון היהודי בברלין

אירינה בוקובה , מנכלי"ת  אונסק"ו  2009-2017

אירינה בוקובה , מנכלי"ת  אונסק"ו  2009-2017

בית ועידת ונזה, ברלין, 20 בינואר 2012

לציון 70 שנה לוועידת ונזה

אתר המוזיאון און - ליין של התיאטרון היהודי

www.jewish-theatre.com

ניצחון הרוח: אוסף תיאטרון השואה און ליין

https://www.jewish-theatre.com/he/97

חסות אונסק"ו

לוגו אונסק"ו

לוגו אונסק"ו

ברצוני לשבח את מר מוטי סנדק, יוצר האתר All About Jewish Theatre, על שהצליח להחיות מתוך מעמקי הזוועה של המחנות והגטאות, כל כך הרבה ביטויים אמנותיים מרגשים של העבר. בתוך כל התוכן הטראגי, התיאטרון הזה הוא על החיים ועל תקווה.

אוסף תיאטרון השואה המקוון (The Holocaust Theatre Online Collection) שהושק על ידי All About Jewish Theatre, יעניק לקהילה הגלובלית גישה רחבה יותר לחלק יקר במורשת היהודית. אונסק"ו מצדיעה ליוזמה החדשנית הזו, שחורטת על דגלה את ניצחון האמנות והיצירתיות על פני השנאה, ההרס ורצח העם, ובכך מצליחה לבסס קשרים מתמשכים בין העבר, ההווה והעתיד.

המאבק על זיכרון השואה אינו מסתכם ברצון לשקוע בהרהורים על העבר. הבנת ההיסטוריה והדרכים שהובילו לרצח העם היהודי מאירה את עתידנו ומעניקה משמעות לחיינו כיום. ועלינו להזכיר לאנשים את הצורך להתגבר על כל אפליה, בכל צורותיה, בעיקר כשזו ממשיכה להתגבר בחברה של ימינו.

bottom of page